Kan låneomlægning betale sig?

Hvis der er stor forskel på det nuværende markedsniveau for lånerenter på realkreditlån overfor det renteniveau, som du betaler i øjeblikket, så kan det muligvis betale sig for dig at få lavet en låneomlægning, så du også kommer ned på et lavere renteniveau. Man skal imidlertid altid først få lavet en beregning, der viser hvor meget det svarer sig for dig, da der jo altid opstår visse udgifter i forbindelse med omlægning af lån.

Nogle gange kan det bedst betale sig med et fastforrentet lån, mens andre gange kan det bedst svare sig med lån, der har en variabel rente. Man bør lave nogle præcise beregninger, hvor alle parametre er taget med i betragtningen, og ofte bør man konsultere en uafhængig finansrådgiver, der bedst kan rådgive om netop din situation.

Låneomlægning er favorabelt, når markedet ændrer sig

Generelt set bør man holde fast i sit nuværende lån, såfremt markedsrenten ikke er væsentligt lavere, men hvis renten fortsætter med at falde, så kan det jo pludselig betale sig at få omlagt sine lån. De vigtigste parametre er udviklingen i obligationskurserne samt renteniveauet, der afgør om en låneomlægning kan betale sig. Ved en låneomlægning indfries det gamle lån til den aktuelle kurs, og derefter får man oprettet et helt nyt lån til den gældende markedskurs, og ofte vælger man en længere løbetid på det nye lån, således der opstår et kontant provenu i dit favør efter låneomlægningen, og alligevel kan du se frem til mindre kvartalsydelser på dit nye lån takket være et mere favorabelt renteniveau. Fa der kommer visse gebyrer på i forbindelse med en låneomlægning, så er dette kun en god idé, såfremt man har planer om at beholde ejendommen selv frem for at sælge den.

 

Omkostninger ved en låneomlægning

Typisk får man en større restgæld på det nye lån ved en nedkonvertering, fordi det eksisterende lån som regel bliver indfriet til kurs 100 samtidig med, det nye lån optages til en kurs under 100. De nye lavtforrentede lån er nemlig er nemlig så populære, at man skal betale mere for at låne en sum penge, end den sum penge, du rent faktisk får til udbetaling, men til gengæld kan man med en lavere rente hurtigere få afbetalt sin gæld.

Nogle gange kan det endda betale sig at opkonvertere sit lån, idet kursen på dit gamle lån så vil falde, og det kan indfries for et mindre beløb. Du kommer ved en opkonvertering til at betale mere i rente men skylder til gengæld færre penge. Man kan også konvertere til en anden lånetype for eksempel fra et fastforrentet lån til et variabelt forrentet lån. Man skal huske at medregne gebyrerne på en låneomlægning, som omfatter udgifter til tinglysning, kurtage og andre gebyrer, som er forskellige for hver slags lån.

 

Billede: drz image