Sådan fungerer realkreditsystemet

I Danmark har man igennem en længere årrække fået indført et velfungerende realkreditsystem, der sikrer boligejerne billige lån samt giver obligationsejerne et fornuftigt renteafkast. Man anvender simpelthen obligationer, der ud fra udbud og efterspørgsel på de finansielle markeder opnår en aktuel dagskurs.

En obligation er en form for gældsbevis, hvori det nøje er aftalt, hvordan gælden betales tilbage og på hvilke vilkår. Et obligationslån er normalt det mest favorable lån for låntageren, og man kan som regel låne op til 80 % af købssummen, idet de resterende 20 % skal betales kontant eller kombineres med et sælgerpantebrev.

 

Sådan virker realkreditobligationer

Man kontakter derfor et realkreditselskab, der så efterfølgende udsteder obligationer på dine vegne og sælger dem på de finansielle markeder. De får da et beløb ind i henhold til markedsprisen, og de penge modtager du kontant efter deres modregning af diverse omkostninger samt tinglysningsafgiften til staten. Der findes totalt set hundredvis af forskellige slags realkreditlån, idet de kan variere på mange madder.

Overordnet kan man opdele disse lån i dels fastforrentede lån (omfatter både obligationslån og kontantlån) og dels i variabelt forrentede lån i form af F1 til F10-lån, som kan fås både med og uden renteloft. I 2013 indførte man så en ny type lån kaldet for CITA-lånene, og de finansieres gennem en 3-årig obligation, hvor man justerer renten hvert halve år. Man kan også vælge afdragsfrihed på lånene i op til 10 år, og lånene kan have en løbetid på maksimalt 30 år.

 

Låneomkostningerne

Man bør derfor ikke altid tage det første og bedste lån, idet man bør se på de forbundne omkostninger, så man får mest for pengene. Man bør vælge et passende lån, som har en tilbagebetalingsordning, der passer fint på nuværende tidspunkt. Man kan senere omlægge lånet, men der kommer nye omkostninger til, så det er bedst, hvis man fra starten af vælger et godt lån, men det kan naturligvis være svært at kende til fremtidens renteniveau. Man bør tale med en økonomisk rådgiver om de aktuelle omkostninger, så man kan sammenligne de forskellige lånetyper, før man tager en beslutning. Låneomkostningerne varierer blandt realkreditfirmaerne, og man bør se på gebyrer, renter, kurser og bidragssatser, så man får det samlede overblik. Hos BRF kan du f.eks. prøve deres låneberegner for at se hvad det vil koste dig at låne penge til en ny bolig.