En bolig koster som regel fra en halv million og op til flere millioner kr., og dette er ofte familiens største investering i hele livet, så derfor bør man undersøge markedet grundigt, før man underskriver det første og bedste boliglån, da næsten ingen betaler fast ejendom kontant. I Danmark anvender vi realkredit, som er en velfungerende finansieringsmulighed til alle typer ejendomme. Typisk kan man opnå et attraktivt realkreditlån på 60-80 % af ejendommens handelspris, og dette lån kan som regel løbe over 20 eller 30 år til en minimal rente, da renteniveauet for tiden er langt under 3 % i årlig rente. Man skal selv kunne finansiere ejendommens udbetaling på mindst 5 % af handelsprisen, og det resterende beløb kan man så få finansieret som et sælgerpantebrev eller banklån til en lidt højere rente.

 

Sådan vælger man det mest passende boliglån

Det gælder altid om at opnå den højst mulige realkredit på boliglånet, da denne type lån er billigst og mest lempelig både hvad angår renter, afdrag og gebyrer. Men der findes flere mulige typer boliglån, og de kan være vanskelige at skelne mellem, da man bør kende noget til renteudviklingen i fremtiden, og den kan jo udarte sig på mange måder. Normalt kan man vælge mellem disse typer boliglån:

  • Fastforrentede lån
  • Variabelt forrentede lån
  • Variabelt forrentede lån med renteloft
  • Kombination af op til 10 års afdragsfrihed

 

Hvis man forventer et stigende renteniveau i fremtiden, så bør man vælge et fastforrentet lån, men til gengæld får man ikke glæde af kommende rentefald. Man kan eventuelt kombinere dette ved at vælge et lån med variabel rente, hvor renten er fast i en given periode efter eget valg.

 

Detaljer om låntyperne

De fastforrentede lån er kendetegnet ved en fast rente i hele lånets løbetid, så man får altså udbetalt et beløb ud fra den aktuelle dagskurs for obligationerne. Mod et gebyr kan man altid omlægge et obligationslån, hvilket kan give en gevinst, såfremt renten ændrer sig. De variabelt forrentede realkredit lån kendes ved en variabel rente efter markedsrenterne. Man kan vælge typen F-kort-lån, hvor man får en ny rente hvert halve år, men man kan også vælge et rentetilpasningslån med ny rentetilpasning evt. hvert 5. år. Hvis man er usikker på renteudvikling og prioriterer sikkerhed højt, så bør man vælge et fastforrentet lån, og man kan stadig omlægge denne type lån til et nyt lån med en lavere ydelse eller restgæld, hvis renterne ændrer sig. Da et lån med fast rente ofte koster lidt mere end et lån med variabel rente, så kan man vælge variabel rente og stase på en fornuftig renteudvikling i fremtiden og dermed opnå markedets billigste renter. Risikoen er bare, at renten jo eventuelt kan stige meget i fremtiden, og så følger din lånerente derfor med frem for dem, der har valgt et fastforrentet boliglån. Denne type lån kan også omlægges til markedskursen eller til kurs 100. Generelt set vil en stigende rente på markedet medføre dyrere lån, samt lavere boligpriser. Hvis renten stiger, mens du har et lån med fast rente, så falder indfrielseskursen, hvilket kan have betydning for dig, hvis du vil sælge boligen. Man bør vælge et lån, der passer bedst til din økonomi og til dine forventninger om det fremtidige renteniveau, som ingen kan spå om.